Facebook YouTube

Miért vált szükségessé egy újfajta működés a társadalmak rendszerében?

Az eddig érvényesülő civilizációs folyamat általános világválságba vezetett, s egyre többek által felismerhetően a végéhez ért. Visszavonhatatlanul elindultak olyan áramlatok, melyek gyökeresen átváltoztatják az életterünket. Ennek nyomán a társadalom mélyrétegeiben is érzékelhetővé váltak a tektonikus mozgások, melyeknek nyomán egyre határozottabban nyilvánul meg az újrarendeződés igénye az önrendelkezés jegyében. Látványosan megnőtt az önszerveződő csoportok száma, és ezzel együtt felszínre került számos valós és „ál-probléma”, valamint az ezzel járó, különféle narratíva és nézőpont, amik ezen csoportok és vezetőik között surlódásokat, feszültségeket okoznak. Ezek feloldása érdekében, valamint a tényleges megoldások eléréséhez szükségessé vált egy olyan rendszer, ami minden szinten és társadalmi rétegben segíteni tudja a harmonizációs folyamatokat.

Belső indíttatású küldetésünk ezen problémák megoldásához vezető rendszer kidolgozása, az alábbiak szerint. E rendszeren többen dolgozunk (szociológus, különböző bölcseleti utakat járók, társadalom szervező aktivista, coach, közgazdász és az „utca embere”)

1. Miért választottuk az Élet Virágát?

 Az Élet Virága egy sokoldalú szimbólum, sokak által ismert geometria, amely megjelenésében hat, azonos sugarú kör szimmetrikus elrendeződése egy koncentrikus hetedik, velük azonos sugarú kör körül.

2. Mi a célunk e-szimbólumra épülő rendszerrel?

 – legyen illusztratív
 – egy organikus mintázatú rendszert tudjon bevinni az emberi kapcsolatok dinamikájába, ami képes arra, hogy különböző jellegű erőket egymás mellé tudjon rendezni úgy, hogy az így kialakult együttes eredő vektor, pozitív hatást fejtsen ki a nagy egészre (a teljes közösségre, városra, országra, stb)
 – önfejlesztő, szabályozó és védelmező tulajdonságaival stabil struktúrát tudjon teremteni a térben! (a sejt és az ezekből felépülő élő szervezet mintájára)
 – egy olyan tiszteletteljes és minőségi párbeszéd elindítása Magyarországon – akár a legtávolabbi társadalmi rétegek között is – amely érezhetően hiányzik jelenleg a kultúránkból, és amelynek meggyőződésünk szerint már önmagában jelentős gyógyító hatása lehet a magyar néplélekre.

 3. Megfigyelésünk, hogy jelenleg az újjászerveződő társadalmi Erők, az egyének tudati szintjeiből fakadóan, elsősorban az elme meglátásaival igyekeznek az Összefogást megvalósítani. Egy igazi (ha úgy tetszik szakrális) Egységhez, azonban más módszer szükségeltetik!

 Mivel a különböző érdekcsoportok és „felső hatalmi struktúrák” egyre inkább az elnyomás módszereivel élnek, ez egyre intenzívebb válaszreakciót generál a közösségekben, így sürgetővé vált megtalálnunk azt a közös többszöröst / struktúrát / rendszert, ami a társadalmi szervezeteket magasabb szintre emeli.

Ehhez először kicsiben érdemes egy jól alkalmazható, követhető mintát létrehozni, ami aztán torzulás nélkül másolható, alkalmazható a társadalmi működés számos területén.
Az erről készült videó és a leírásában található cikk bővebb felvilágosítást nyújt erről a rendszerről. 

február 18, 2022