A színdarabról

Facebook YouTube

A darab egy zenés misztériumjáték. Különleges kontextusba kívánja helyezni a jelen kort, ezáltal kívülállóként nézhetünk rá egyéni és kollektív életünkre. Egy történet a kivándorlásról, annak kiváltó okairól, egy átlagos magyar család életén keresztül. Vajon mitológiánk ismerete mennyiben változtathatja meg döntéseinket? A kérdést mindannyian feltesszük: Honnan jöttünk, hol tartunk és hová visz az az út, amelyen ma járunk?

Cselekmény:  

A nyitójelenetben évezredek titkait őrző Csodaszarvas mondánk tárul elénk egy árnyjátékban, majd történelmünk néhány jelentős, nagyhatású képkockája hoz vissza bennünket a XXI. századba. 

Mint egy álomból ébredvén, napjaink Budapestjén, a Szent István téren karácsonyi vásárba csöppenünk. Felgyorsult felszínes világunk kontrasztosan mutatja meg magát a kereszténység legszentebbnek tartott ünnepének a tükrében.  

Főhősünk Zoli, végzős a tanárképző főiskolán. Egy önmagát folyton kereső, álmodozó művészalkat. Szüleivel való viszonyában, az életről alkotott nézeteik különbözőségében, sokan a mindennapjainkra ismerhetünk. Erzsi idősebb fiának szeretne egy állást biztosítani az iskolában, ahol tanít, ezt azonban a fiú elutasítja.  Bizonytalan magában, ezért nem mondja ki nyíltan anyjának, hogy nem erre vágyik. Életének meghatározó részét a zene, és a történelem utáni élénk érdeklődése tölti ki. Az önmegvalósítás a lételeme. Saját verseit öccse Roland zenésíti meg, amit közös zenekarukkal adnak elő.  

Nimród (mitikus őskirályunk) belső hangként, sőt megidézett személyként is megjelenik számára. Zoli úgy érzi, felgyorsult, elanyagiasodott környezete messzire sodorja ettől a világtól. Bizonytalan. 

A kontraszt egyik eleme Alex, a kanadai nagybácsi által felvillantott alternatíva. Ő, bátyjának, Istvánnak szöges ellentéte, aki a két fiú nagyapja. István nem halmoz fel anyagi javakat, és nem érdekli a nyugati civilizáció egyetlen „értéke” sem.  Ezért a két fivér között tapintható a feszültség. 

Zoliban felmerül a kérdés: menni, vagy maradni? Hollywoodi show-elemek irányítják a figyelmet korunk jellemzőire. Pénz, hatalom, csillogás… 

A fiút végül Londonba csábítják vágyai. Életének addigi összes történése és egy barátja invitálása erre a döntésre sarkallja. A kiutazás mellett dönt. 

Nem csak hirtelennek tűnő elhatározása, hanem kimondott szavai is sokkolják környezetét. Egycsapásra mindenki ellene fordul. 

Hatalmas erővel zúdulnak rá az emóciók a történet minden érintettjétől.  Szerelmével Andival hőn dédelgetett álmaik, egy pillanat leforgása alatt omlanak össze, amikor bejelenti döntését. Csupán egyetlen ember áll mellé, nagyapja, aki a felnőtté válását szeretné erősíteni. 

A cselekmény további részében az itthon maradtak életét követjük.

Nagyapját végleg „hazahívja” a sors. Az élet nem ismer „pardont”, s könyörtelenül elvesz mindent, amit olykor természetesnek veszünk. 

Hónapok telnek el. Roland (Zoli öccse) rosszkor történt elszólása az utolsó csepp a pohárban. Szülei úgy érzik az életük romba dőlt. A káosz végletekig fokozódik a színpadon, amikor Nimród és táltosai vezetésével újra rátalálnak a Hazára, melyért eleink annyi mindent feláldoztak.  

Egy ősi dallam szólítja meg lelkünk legmélyén még élő identitásunkat, ami egy „kollektív révülésbe” vezet. A színpad és a nézőtér eggyé válik. A szertartás mágikus hatásának hatványozott ereje, kiszakítja kimondatlan, elfolytott érzelmeinket.  

Roland hív vissza bennünket a jelenbe. Egy Zoli által küldött dalszöveg, s egy itthon maradt testvér dallama találkozik a fináléban. A Hazaváró című dal, újra összehozza a családot és a szétszakított közösséget. Ez a közösség azonban már nem ugyan az többé… 

Motiváció:  

Amikor megszólított ez a téma, még csupán egyetlen dal született meg bennem. A darab minden egyes apró része egyetlen célt szolgál: Megérteni az ok-okozati összefüggést, a kivándorlás jelenségében. Tükröt akartam tartani, válaszokat kapni és adni. Felkorbácsolni az érzelmeket, majd kiengesztelődni egy boldog ölelésben. Eljutni együtt egy olyan pillanatig, amikor az Egy-séget valóban átélhetjük. Nem csupán a hétköznapok hőseiről, és nem csupán nekik szól az üzenet. Hidat építeni lelki, szellemi szakadékaink fölé, múltunk és jelen korunk közé, ezáltal felkelteni az érdeklődést az Igazság keresésére, mélyebb megismerésére. Célom, hogy a néző olyan értéket tudjon haza vinni az előadás után, ami áldásos tudássá és értékteremtő cselekedetekké tud változni benne és általa a mindennapi harcok során.

február 21, 2021